Een team dat samenwerkt vanuit echtheid ervaart balans in zingeving en resultaat. Zo’n team durft het verschil te maken doordat de veiligheid van jezelf mogen zijn gewaarborgd wordt, zonder dat de kritische blik verdwijnt. Ieder lid vertrouwt zichzelf en de andere teamleden: in dit team heerst openheid. De moeilijke zaken komen op tafel en worden niet ontkend maar onderzocht en doorleefd. Dit vanuit de visie dat echtheid noodzakelijk is om visie te bepalen, leiderschap uit te dragen, innovatie vorm te geven en het verschil te maken in de markt.

pdbc draagt met de focus op ‘Echtheid in organisaties’ bij aan de ontwikkeling van de organisaties van de toekomst. Verschillen tussen persoonlijke en professionele ik-ken integreren steeds meer met elkaar. Deze integratie draagt sterk bij aan de innovatie, de duurzaamheid, de bedrijfsresultaten. Wanneer professionals en leiders hun echtheid meebrengen naar en inzetten binnen de organisatie, ontstaat er co-creatie vanuit samenwerking, een beweging richting zelfsturing. Coaching vanuit pdbc is confronterend vanuit betrokkenheid, waardoor mensen snel inzicht in hun interactie- en denkpatronen krijgen. En van daaruit kunnen kiezen voor gedragsverandering. Elke deelnemer neemt zijn eigen verantwoordelijkheid in het leerproces.